– دانلود کرک نهایی Dead.Rising.4.Crack.V3.by.BALDMAN با لینک مستقیم

– دانلود مجموعه امولاتورهای کرک نهایی Dead.Rising.4.SSE+CODEX+ALI213 Emulators با لینک مستقیم

– دانلود کرک آنلاین بازی Dead.Rising.4.Update.1.Steamworks.Fix-REVOLT با لینک مستقیم

========================

دانلود بازی Dead.Rising.4.Incl.Update.1.Steam.Rip با لینک مستقیم:

دانلود پارت ۱: Direct Link

دانلود پارت ۲: Direct Link

دانلود پارت ۳: Direct Link

دانلود پارت ۴: Direct Link

دانلود پارت ۵: Direct Link

دانلود پارت ۶: Direct Link

دانلود پارت ۷: Direct Link

دانلود پارت ۸: Direct Link

دانلود پارت ۹: Direct Link

دانلود پارت ۱۰: Direct Link

دانلود پارت ۱۱: Direct Link

دانلود پارت ۱۲: Direct Link

دانلود پارت ۱۳: Direct Link

دانلود پارت ۱۴: Direct Link

دانلود پارت ۱۵: Direct Link

دانلود پارت ۱۶: Direct Link

دانلود پارت ۱۷: Direct Link

دانلود پارت ۱۸: Direct Link

دانلود پارت ۱۹: Direct Link

دانلود پارت ۲۰: Direct Link

دانلود پارت ۲۱: Direct Link

دانلود پارت ۲۲: Direct Link

دانلود پارت ۲۳: Direct Link

دانلود پارت ۲۴: Direct Link

دانلود پارت ۲۵: Direct Link

دانلود پارت ۲۶: Direct Link

دانلود پارت ۲۷: Direct Link

دانلود پارت ۲۸: Direct Link

دانلود پارت ۲۹: Direct Link

دانلود پارت ۳۰: Direct Link

دانلود پارت ۳۱: Direct Link

========================

دانلود نسخه فشرده بازی Dead Rising 4 + Update 1 + 7 DLCs + Multiplayer-FitGirl با لینک مستقیم:

دانلود پارت ۱: Direct Link

دانلود پارت ۲: Direct Link

دانلود پارت ۳: Direct Link

دانلود پارت ۴: Direct Link

دانلود پارت ۵: Direct Link

دانلود پارت ۶: Direct Link

دانلود پارت ۷: Direct Link

دانلود پارت ۸: Direct Link

دانلود پارت ۹: Direct Link

دانلود پارت ۱۰: Direct Link

– دانلود فایل انتخابی نسخه فیت گرل setup-fitgirl-optional-golf-videos.bin با لینک مستقیم

– دانلود فایل انتخابی نسخه فیت گرل setup-fitgirl-optional-credits.bin با لینک مستقیم

– دانلود فایل انتخابی نسخه فیت گرل setup-fitgirl-optional-animated-menu.bin با لینک مستقیم