فرارو- هفته گذشته بخشی از سخنان حسن روحانی در جمع اهالی رسانه درباره منشا حکومت برخی را به واکنش واداشت و شخصیت هایی نظیر آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله مصباح‌یزدی این صحبت های رئیس جمهور را نقد کردند. نقدی که آن هم واکنش های بسیاری در پی داشت و امثال مجتهد شبستری را وارد میدان کرد. اما این داســتان همچنان ادامه دارد.

323668 233 صف‌آرایی روحانیون اصولگرا در برابر روحانی

به نقل فرارو چهارشنبه هفته گذشته اهالی رسانه حیاتیان رئیس جمهور بودند در این برنامه حسن روحانی در سخنرانی خود به منشا حکومت اسلامی اشاره کرد و گفت: «امیرالمؤمنین مبنای ولایت و حکومت را نظر مردم و انتخاب مردم می‌داند. لمن ولّیتموا امرکم، گفت هرکس که شما او را به‌عنوان ولی خودتان و رهبر جامعه برگزینید من هم اطاعت می‌کنم، من هم می‌شنوم و اجرا می‌کنم. امیرالمؤمنین مبنای حکومت و فرمانروایی را رأی مردم، خواســت مردم و آرای مردم می‌داند».

همین سخنان رئیس جمهور موجب شد، چهره های مختلفی از علی مطهری تا مصباح یزدی به آن واکنش نشان دادند. اما جنس این واکنش ها متفاوت بود. به عنوان مثال علی مطهری در واکنش به صحبت های رئیس جمهور نوشت: «مشروعیت امامت به معنی مورد نظر شیعه، از ناحیه خدا و رسول خداســت،‌ اما شرط تحقق یک شاخه آن یعنی زعامت سیاسی و رهبری جامعه، رأی و نظر مردم و به عبارت دیگر مقبولیت شخص امام نزد مردم اســت. این سخن جناب ایشان قطعا ناظر به مسئله امامت نیست، بلکه همان‌طور‌که قرائن نشان می‌دهد مقصودشان شرط تحقق حکومت امام یعنی رأی و انتخاب مردم اســت و سیره علی (ع) نیز همین را تأیید می‌کند.»

واکنش روحانیون اصولگرا به سخنان رئیس جمهور

اما همه اینگونه واکنش نشان نداده بودند و آیت الله مکارم شیرازی و مصباح یزدی علاوه بر اینکه اظهارات روحانی را به چالش کشیدند، به نوعی اطلاعات و سواد حوزوی وی را اندک عنوان کردند. مکارم شیرازی در این باره گفت: «یکی از دولتمردان گفته اســت که مبنای ولایت از دیدگاه امام علی(ع) نظر مردم بود و دموکراسی میراث این امام معصوم اســت، این حرف عجیبی اســت، او یک صفحه از نهج البلاغه را دیده و بقیه را ندیده اســت.»

 

آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به دموکراسی اظهار کرد: «دموکراسی برای غرب اســت و حتی این نوع حکومت، حکومت مردم بر مردم نیست. نباید بگوییم که حاکم را رای مردم تعیین می‌کند، رسول اکرم(ص) فرمود که تعیین جانشین من با خدا اســت و خداوند به هر کسی که خواســت، ولایت می‌دهد و کتاب‌های زیادی در خصوص غدیر نوشته شده اســت.»

ولی واکنش مصباح یزدی به مراتب تندتر بود: «برخی می‌گویند وقتی مردم با کسی بیعت کردند، علی(ع) وظیفه خود دانست از آن شخص اطاعت کند و حق نداشت که مخالفت کند، چون مردم رأی داده بودند، اگر یک مسلمان ایـــرانی این‌گونه فکر کند، پذیرفـــــته اســت؟ آیا نمی‌توانست درباره این مسئله تحقیق کند به‌ویژه اگر سابقه طلبگی داشته باشد».

 

او افزود: «اگر کسی درس‌خوانده باشد، کتاب ببیند و اسم الغدیر شنیده باشد و چنین اظهاراتی داشته باشد، بعید اســت، نه‌تنها عقیده برخی این‌گونه اســت، بلکه به‌صورت رسمی می‌گویند علی(ع) حکومت برخی را پذیرفـــــت، چون رأی مردم بود و بعد گفت هر که را شما قبول دارید، من هم قبول دارم. آیا جریان این‌گونه بوده اســت؟ این نشان می‌دهد که در این زمان باید درباره اصلی‌ترین مسائل تحقیق عمیق کرده و مسائل را باید برای جامعه تبیین کنیم».

 

 همین اظهار نظرها موجب شد که محمد مجتهد شبستری پژوهشگر علوم قرآنی و متخصص الهیات تطبیقی به آنها واکنش نشان دهد. او سخنان آیت الله مکارم شیرازی و دیگر روحانیون اصولگرا را رد کرد.

اما ماجرا به اینجا هم ختم نشد. از یک طرف مجلس خبرگان رهبری نسبت به صحبت های رئیس جمهور واکنش نشان داد و از سوی دیگر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از علما خواســت تا مانع از این قبیل تفسیرها شوند. ولی روزگذشته انتشار فیلم کوتاهی از حضرت امام(ره) به نوعی مهر تائیدی بر تفسیر حسن روحانی بود نشان می‌داد که دیدگاه روحانی و امام با یکدیگر شباهت دارد.

دیدگاه امام(ره) و مقام معظم رهبری درباره رای و نظر مردم

در این فایل عــکسی حضرت امام(ره) می فرمایند: «ما فرض می گیریم که شاه مرد بسیار ســالمی بود و بسیار هم به ملت و کشور خدمت کرده بود. ولی وقتی مردم این خدمتگزار را نخواســتند باید کنار برود.» در این سخنان امام(ره) به وضوح به اهمیت نظر و رای مردم اشاره می کند و هیچ اســتثنایی قائل نمی شوند.

علاوه بر این در دهه ۶۰ مقام معظم رهبری هم در این باره نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان کرده اســت. ایشان می فرمایند: «اگر مردم زمامدارای را قبول نکردند، خانه‌نشین می‌شود زیرا مشروعیت ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته اســت»  البته اصلاح‌طلبان علاوه بر این دو مورد به یکی از اســتفتاهای نمایندگان مجلس از حضرت امام هم اشاره می کنند.

در این اســتفتا نمایندگان امام در دبیرخانه ائمه جمعه، می‌پرسند: «در چه صورت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟ ایشان در پاسخ، فتوایی که صادر می‌کنند این اســت: « ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده اســت و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولی مسلمین».

در اینجا اشاره امام به چند اصل واضح در قانون اساسی اســت یعنی اصل یکم و ششم و پنجاه و ششم . در سه اصل مورد بحث مشخصا به تاثیر و اهمیت رای مردم اشاره می‌شود .در اصل یکم آمده حکومت ایـــران جمهوری اسلامی اســت که ملت ایـــران، بر‌اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در همه‏پرسی با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد. در اصل ششم هم آمده در جمهوری اسلامی ایـــران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود.

همچنین در اصل ۵۶ به نکته حیاتیتری اشاره شده و آمده: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداســت و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته اســت. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

پاسخ روحانی به آیات مکارم، مصباح و جنتی 

با همه این تفاسیر بعد از گذشت حدود یک هفته روز گذشته حسن روحانی در مراسم افطار توماا و روحانیون پاسخ انتقادها را داد. او به دیدگاه امام در این باره اشاره کرد و گفت: امام می توانست در اواخر ســال ۵۷ حکومت اسلامی تشکیل دهد؛ مگر در ســال ۴١ و ۴٢ به عنوان یک ولی فقیه و مرجع نبود؟ در ایام تبعید مگر مرجع نبود؟ همان علم و تقوی را داشت. همان ولایت را هم داشت؛ آن امام که می‌تواند حکومت اسلامی تشکیل دهد، آن‌قدر مراعات می‌کند که اسم حکومت جمهوری اسلامی باشد. اما امام در‌عین‌حال گفت مردم آزادند که پای صندوق رأی بیایند. این اصل حکومت ماســت. بالاتر از اینکه چه کسی حاکم باشد و حکومت اسلامی شرایط و شکلش چطور باشد، این حکومت را به رأی مردم می‌گذارد.

وی با اشاره به نامه امام در ســال ۶۸ گفت: «معنای آن نامه این اســت که رأی مردم پشت سر آن ولی منتخب هست. اصلا کلمه منتخب دارد. ولی فقیه با رأی خبرگان، حکومت در دست می‌گیرد، مگر قبلا ولایت ندارد؟ دارد؛ اما اگر بخواهد حکومت تشکیل دهد و بر مردم فرمانروایی کند، بسط ید می‌خواهد. بدون بسط ید نمی‌شود. با دعوت مردم اســت که می‌آید».

رئیس جمهور حتی به حکومت امیرالمونین و امام حسن مجتبی(ع) هم اشاره کرد و افزود: «مولای ما امیر مؤمنان مگر فقط پنج ســال آخر امامت و ولایت داشت؟ اصل ولایت الهی، نصب الهی اســت و نص نبوی خداوند که پیامبر بیان کرد اما در عین حال امیر مؤمنان حاکم نبود شرایط جامعه به گونه‌ای بود که نتوانست تولای امور را در دست بگیرد. ٢۵ ســال طول کشید تا آن طور که پیامبر می‌خواســت مردم جمع شوند. وقتی جامعه زمینه‌اش آماده شد حکومت را در دست گرفـــــت امام حسن هم همان حکومتی که با خود او بیعت کرده بودند را ناچار شد ادامه ندهد. سایر ائمه هم همین‌طور. توانستند حکومت تشکیل بدهند؟ شرایط جامعه نبود»

به هرحل هرچند بعد از این سخنان، حسن روحانی فیلم فرمایشات مقام معظم رهبری در همان نماز جمعه را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد اما احتمالا این داســتان به همین جا ختم نخواهد شد و باید شاهد انتقادهای گسترده روحانیون اصولگرا به وی بود.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته صف‌آرایی روحانیون اصولگرا در برابر روحانی اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.